Privacyverklaring Tims Trainingen 

Tims Trainingen is gevestigd in Nederland en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Tims Trainingen acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig en verwerkt. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in zaken met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website https://TimsTrainingen.nl, gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 14-10-2021


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Tims Trainingen gericht, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij de persoonsgegevens voor andere voorafgaande zullen gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en aanvragen
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u geactiveerde website bijvoorbeeld door een profiel op deze aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende snelle:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Tims Trainingen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Tims Trainingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier zijn verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen persoonsgegevens op basis van de persoonlijke belangen van uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van deze privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we een maken van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit bevestigen om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verwerkte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact opnemen met ons om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt contact met ons opnemen met betrekking tot deze aanvraag. We zullen altijd direct reageren, in met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u kunt ontvangen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende.


Delen met anderen


We zullen uw informatie delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die u, van uw organisatie, met ons heeft ondertekend, of tenzij dit een overeenkomst is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de uitbreiding in deze privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker te zijn dat persoonsgegevens goed van zijn. Voor overdrachten naar de Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Die u kunnen worden opgeslagen voor het maken van gegevens, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken kunnen worden gebruikt om de Diensten te eindresultaat. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Koekjes


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hier maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk aan mogelijkheden om te reageren, de werking van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registreren. eerst zijn we niet staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam adres van andere invoerde informatie, buiten wanneer u ons deze informatie, en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking geschieden. Wij hebben onder andere de volgende technische en maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van gegevens;
 • Pseudonimiseren van gegevens;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijkheid met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL
 • Doel gebonden beperkingenbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.